PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA NANEČISTO - AJ (VERZE 1)
(AJ (VERZE 1))

 This course requires an enrolment key

Milí uchazeči o studium,
test k přijímacím zkouškám nanečisto z anglického jazyka je koncipován tak, aby co nejvěrněji odrážel jeho skutečnou podobu, která Vás čeká v dubnu letošního roku. Na zpracování všech testových otázek máte 45 minut. Prosím mějte na paměti, že u mnoha otázek existuje více řešení! V následujících 45 minutách Vám velmi držíme palce!

Dr. et Mgr. Richard Adamus

This course requires an enrolment key