• Milí uchazeči o studium,
    test k přijímacím zkouškám nanečisto z anglického jazyka je koncipován tak, aby co nejvěrněji odrážel jeho skutečnou podobu, která Vás čeká v dubnu letošního roku. Na zpracování všech testových otázek máte 45 minut. Prosím mějte na paměti, že u mnoha otázek existuje více řešení! V následujících 45 minutách Vám velmi držíme palce!

    Dr. et Mgr. Richard Adamus