Course categories

Obecné jazykové kurzy 
 Anglický jazyk – základní kurz (I. ročník)This course requires an enrolment key
 Anglický jazyk - základní kurz (II. ročník) This course requires an enrolment key
 Anglický jazyk - základní kurz (III. ročník) This course requires an enrolment key
 Francouzský jazyk - základní kurz (I. ročník) This course requires an enrolment key
 Francouzský jazyk - základní kurz (II.ročník) This course requires an enrolment key
 Francouzský jazyk - základní kurz (III.ročník) This course requires an enrolment key
Lingvodidaktické kurzy 
 Ředitel školy versus jazyková vzdělávací koncepceThis course requires an enrolment key
 Aktivizující metody výuky anglického jazykaThis course requires an enrolment key
 Anglický argot jako aktivizující metoda výukyThis course requires an enrolment key
 Didaktika cizích jazyků I This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 Didaktika cizích jazyků II This course requires an enrolment key
 Překlad jako nástroj budování sémantické kompetence při výuce anglického jazyka This course requires an enrolment key
 Společný evropský referenční rámec pro jazyky a jeho odraz v jazykovém vzdělávání This course requires an enrolment key
Přípravné kurzy ke státním zkouškám a certifikátům 
 Anglický jazyk - přípravný kurz k jazykové zkoušce na úrovni B2 This course requires an enrolment key
 Anglický jazyk - přípravný kurz k jazykové zkoušce na úrovni C1 This course requires an enrolment key
 Anglický jazyk - přípravný kurz k jazykové zkoušce na úrovni C2 This course requires an enrolment key
 Francouzský jazyk - přípravný kurz k jazykové zkoušce na úrovni B2 This course requires an enrolment key
 Francouzský jazyk - přípravný kurz k jazykové zkoušce na úrovni C1 This course requires an enrolment key
 Francouzský jazyk - přípravný kurz k jazykové zkoušce na úrovni C2This course requires an enrolment key
CLIL kurzy (obecné/implementační) 
 Využití filmového materiálu v rámci metody CLILThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 CLIL versus didaktická analýza učivaThis course requires an enrolment key
 Implementace metody CLIL do ŠVP ZŠ a SŠThis course requires an enrolment key
 Zavádění metody CLIL do školního prostředíThis course requires an enrolment key
CLIL in History 
 Komunismus v Rusku v 20. a 30. letech 20. století metodou CLILThis course requires an enrolment key
 První světová válka metodou CLILThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 Občanská válka v USA s Margaret MitchellovouThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 Praktická úskalí a přínos výuky dějepisu a společenských věd metodou CLILThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 CLIL in History IThis course requires an enrolment key
 CLIL in History IIThis course requires an enrolment key
CLIL in Civics 
 Mezinárodní vztahy metodou CLIL This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 Politologie versus metoda CLILThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 Práce s původním filosofickým textem ve výuce filosofie v anglickém jazyceThis course requires an enrolment key
 Předsókratovská filosofie metodou CLILThis course requires an enrolment key
 CLIL in Civics I This course requires an enrolment key
 CLIL in Civics II This course requires an enrolment key
CLIL DATABASE kurzy 
 History_RomanticismThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Civics_What is political science?This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 Ecology_BiocenosisThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 Ecology_Interspecific relationshipThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 Ecology_TemperatureThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 IVT_Notions générales utilisées dans l'informatique (Základní pojmy používané ve výpočetní technice)This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 IVT_WINDOWSThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 IVT_MS WordThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
Jazyková diagnostika 
 Anglický jazyk B1This course requires an enrolment key
 Anglický jazyk B2This course requires an enrolment key
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO 
 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA NANEČISTO - AJ (VERZE 1)This course requires an enrolment keySummary